Privacy Statement

Kinwell is een organisatie die zich richt op de zakelijke markt. Oplossingen en diensten die worden aangeboden zijn telecom, ICT, beveiliging en cloudoplossingen en 24/7-servicediensten. Bij het aanbieden van deze diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken. In de privacyverklaring wordt toegelicht hoe Kinwell omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten u heeft.

​Welke persoonsgegevens verwerkt Kinwell?
In deze paragraaf vindt u per dienst een overzicht van de persoonsgegevens die worden gebruikt. Download hier het complete overzicht. Een toelichting per kolom:

 • Type dienst: voor welke dienst gegevens worden gebruikt. De kolom ‘Algemeen’ bevat gegevens die voor meerdere diensten worden gebruikt of die niet voor een dienst worden verwerkt
 • Type persoonsgegevens: welke gegevens worden verwerkt
 • Doeleinden
 • Grondslag voor verwerking: op welke wettelijke basis de gegevens worden gebruikt
 • Betrokken (sub)verwerkers

 

Hoe worden persoonsgegevens gebruikt
In de eerste plaats verwerkt Kinwell uw gegevens voor het leveren van oplossingen en diensten. Zo is het voor het leveren van een internetverbinding noodzakelijk uw adres te weten. Om u te voorzien van een vast en/of mobiel abonnement moet Kinwell over uw telefoonnummer beschikken. Ook worden uw gegevens gebruikt voor het optimaliseren van onze diensten en het verbeteren van onze website.

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heeft u een opt-out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Privacy en cookie statement | website 

Deze website wordt beheerd door  Kinwell. Indien u gebruik maakt van de website van Kinwell en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat u gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op uw computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op uw apparaat. Hieronder kunt u lezen welke gegevens Kinwell kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook voor het aanmelden van een nieuwsbrief.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Op welke manier worden uw gegevens verzameld op de website?
Indien u gebruik maakt van de website van Kinwell, dan laat u soms persoonsgegevens bij ons achter. Dit kan bijvoorbeeld op de volgende manier:

 • Navigatie door de website
 • Invullen van formulieren
 • Aanmelden voor nieuwsbrief

Wat doen we met uw gegevens? 
Kinwell bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren
 • ​Verzamelen en analyseren van data om u in de toekomst relevante content te kunnen sturen (data wordt opgeslagen in een softwarepakket (volledig AVG-compliant)
 • Het leveren van de producten en diensten die u van ons afneemt
 • Het opbouwen van een contacthistorie

Met wie deelt Kinwell uw gegevens?
Kinwell gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen.

Contact, mailing en/of reclame
Mocht u toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kunt u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Websites van derden
Dit Privacy en Cookie Statement m.b.t. de website is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Welke rechten heeft u?

Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. In deze paragraaf staan uw rechten omschreven. Als u één of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft Kinwell minimaal de volgende informatie van u nodig:

 • Uw volledige naam
 • Uw adres
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u het Burgerservicenummer afdekt)

Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van u te ontvangen. In dat geval nemen wij contact met u op. Nadat uw verzoek is afgehandeld, zal de kopie van het legitimatiebewijs worden vernietigd.

Inzage in uw gegevens
U heeft het recht om te weten welke gegevens van u door Kinwell worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Correctie van uw gegevens
Als de gegevens waarover Kinwell beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens
In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking
Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat uw verzoek terecht is zullen wij uw verzoek uitvoeren. Is Kinwell van mening dat uw verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van uw gegevens worden hervat.

Overdracht van uw gegevens
U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming of voor het uitvoeren van uw overeenkomst met Kinwell. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

Klacht indienen bij de toezichthouder
Bent u niet tevreden over de manier waarop Kinwell uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe u ons kunt bereiken
Als u vragen heeft of gebruik wil maken van uw rechten dan kunt u op verschillende manier met ons contact opnemen.

 • Ons adres is: De Hoogte 1 te Leek.
 • Van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 17:00 uur zijn wij telefonisch bereikbaar op 088 2588 588.
 • Voor vragen over privacy en gegevensbescherming kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer via dpo@kinwell.nl. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via info@kinwell.nl.

Kinwell kan de inhoud van de privacyverklaring aanpassen. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14 april 2023.