sc Heerenveen

Nieuwe brandmeldcentrales bij sc Heerenveen en Sportstad Heerenveen

In het Abe Lenstra Stadion van sc Heerenveen is plaats voor zo’n 26.000 toeschouwers. Met zo’n groot aantal mensen is het van levensbelang om adequaat in te kunnen grijpen bij brand. Kinwell heeft daarom de zes aanwezige brandmeldcentrales gemigreerd.

Zes brandmeldcentrales in één netwerk

Er is overleg geweest tussen Kinwell, sc Heerenveen, Sportstad Heerenveen, de brandweer en de Gemeente Heerenveen over de inrichting van de centrales. Op basis van dit overleg is ervoor gekozen om de zes brandmeldcentrales in één netwerk te plaatsen. Hierdoor kan men snel en passend reageren op een eventuele brandmelding.

Doormelding bij alarm

Bij het ontwerp van de brandmeld- en ontruimingsinstallaties is rekening gehouden met de publieke en maatschappelijke rol van de locatie. Naast de publieke functie kent het Abe Lenstra Stadion namelijk ook nog een zorgfunctie. Deze wordt uitgevoerd door ziekenhuis Tjongerschans. Vanwege de zorgfunctie was een doormelding naar de Regionale Brandweeralarm Centrale (RAC) verplicht. Op de overige locaties binnen het stadion bestaat verplichting niet, maar is dit op vrijwillige basis alsnog gedaan.

Redundant netwerk

De brandmeld- en ontruimingsinstallaties zijn aangesloten op een zogenoemd redundant netwerk. Dit houdt in dat sommige onderdelen dubbel aanwezig zijn, zodat het netwerk bij uitval van een bepaald onderdeel blijft werken.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit referentieproject? Neem dan contact op met onze accountmanager.