Eerste locatie van Hof en Hiem live met IQ Messenger

Onlangs is locatie Suderigge van Hof en Hiem in Lemmer live gegaan met IQ Messenger. Mede dankzij de fijne samenwerking met de medewerkers van Hof en Hiem is het project uitstekend en voorspoedig verlopen.

Om de ambities te kunnen realiseren, heeft Hof en Hiem eind 2022 Kinwell opdracht gegeven om de zorgtechnologie op alle locaties toekomstbestendig te maken. Als basis is gekozen om IQ Messenger in te zetten om alle berichten, alarmen en communicatie uniform af te handelen.

De komende maanden zullen, nadat de ICT-infrastructuur is aangepast, ook de overige locaties gemigreerd worden naar IQ Messenger. IQ Messenger kan dan in de toekomst ook ingezet worden om (slimme) sensoren, leefcirkels, draadloze periferie, etc. verder te integreren.

Om de livegang te vieren, heeft René Raadsheer namens Kinwell een lekkere taart aangeboden aan Jacco Tromp om de medewerkers van Hof en Hiem te trakteren.